Kimmo Pyhäluoto

Musiikkiterapeutti FM, integratiivinen psykoterapeutti, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja vibroakustisen hoidon asiantuntija.

Olen toiminut yli 19 vuotta musiikkiterapeuttina psykiatrisissa sairaaloissa ja kehitysvammahuollossa, joten työkokemusta laajasti aikuisten ja nuorten psykiatrisesta terapiatyöskentelystä, neuropsykiatrisesta problematiikasta ja autisminkirjon häiriöistä.

Integratiivisen viitekehykseni mukaisesti toimin joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, psykoterapiassa voidaan keskustelun tukena hyödyntää luovan työskentelyn erilaisia mahdollisuuksia ja rentoutumista matalataajuisessa äänivärähtelyhoidossa.

Terapeuttina työskentelen luovasti ja rauhallisesti vuorovaikutuksessa, pyrkien rohkaisemaan asiakasta laajentamaan itseymmärrystään ja tunteiden ilmaisuaan sekä tunteiden säätelykykyään. Asiakkaan on usein tärkeää tunnistaa ja tutkia kokemuksiaan sekä nykyisissä että menneisyyden ihmissuhteissa ja myös niitä kokemuksia, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa.