Päivi Pylvänäinen

Tanssi-liiketerapeutti ja psykologi.

Olen työskennellyt 15 vuotta aikuisten mielenterveysongelmien kentällä. Minulla on paljon kokemusta masennuksen, ahdistuksen ja kompleksisen traumatisaation hoidosta.

Olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni tanssi-liiketerapian käytöstä masennuksen hoidossa. Tanssi-liiketerapeuttina minua on kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen, mikä on ihmisten kehollinen kokemus olostaan, itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Tätä olen tutkinut kehonkuvan käsitteen avulla.

Tanssi-liiketerapiatyöskentelyssä kokemuksia olosta, itsestä ja suhteesta ympäristöön pääsee tutkimaan ja kohtaamaan liiketyöskentelyn kautta. Elämässä on tärkeää se, että voisi olla rauhassa omassa kehossaan ja olla yhteydessä kehonsa tuntemuksiin, koska näistä lähtökohdista myös toimiminen toisten ihmisten ja ympäristön kanssa tulee sujuvammaksi ja myönteisemmäksi.

Artiksella terapiatyöskentelyn lisäksi tarjoan työnohjausta ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään työnohjaukseensa kehollisuuden näkökulman ja liikkeellisiä toimintatapoja.

Lisätietoja työskentelystäni löydät osoitteesta www.tanssiterapia.fi

Tanssi-liiketerapia on omakustanteista.
Yksilökäynti on 85 eur/ 60 min.
Yksilötyönohjaus 80 eur/60 min.