Susanna Särkioja

Tanssi-liiketerapeutti, sairaanhoitaja (AMK)

Tarjoan tanssi-liiketerapiaa nuorille, aikuisille ja seniori-ikäisille. Lisäksi työskentelen pariskuntien, perheiden ja ryhmien kanssa. Terapiatyön ohella koulutan sosiaali-, terveys-ja kasvatusalan henkilöstöä luovien ja kehollisten menetelmien käyttöön, lasten ja nuorten traumataitojen ohjaamiseen sekä mentaalisaatioon pohjautuvaan varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon.

Minulla on terapiatyön täydennyskoulutusta ja perehtyneisyyttä kehonkuvaan liittyvien ongelmien ja häiriöiden, masennuksen, ahdistuneisuuden, traumojen, uupumuksen, parisuhteen sekä vanhemmuuden, kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon. Koulutustaustaani kuuluu myös erityispedagogiikan, taide- ja draamakasvatuksen sekä monipuolisia somatiikan opintoja. Kiinnostuksen kohteitani ovat myös mm. unityöskentely ja luontosuhde.

Työskentelyni keskiössä on turvallinen ja kannatteleva terapiasuhde, joka mahdollistaa yhdessä tutkimista, kokemista ja oivaltamista. Työskentelen integratiivisesti, tunnekeskeisesti ja traumafokusoituneesti. Terapeuttina olen myötätuntoinen ja lämminhenkinen. Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja hänen kokemusmaailmansa yksilöllisesti ja arvostavasti. Terapiatapaamisten sisältö muotoutuu asiakkaan tarpeiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Turvallisessa terapiasuhteessa on mahdollista tarkastella omia ajatuksia, tunteita, toimintamalleja, vuorovaikutussuhteita, elämänhistoriaa ja suhdetta omaan kehoon; lisätä itseymmärrystä ja vahvistaa omaa toimijuutta. Käytettäviä menetelmiä voivat olla mm. erilaiset kehomieliharjoitteet, mielikuvatyöskentely, mindfulness, luova työskentely, terapeuttinen leikki sekä keskustelu. Käytän työskentelyssäni mm. kognitiivisen terapian (HOT, skeematerapia, traumaterapia, CFT), sensomotorisen psykoterapian sekä tunnekeskeisen terapian menetelmiä ja näkökulmia.

Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei edellytä asiakkaalta liikunnallisuutta tai tanssillisuutta. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kehon ja mielen yhteydestä. Lisätietoja työskentelystä voit lukea sivustolta www.tanssiterapia.fi . Ota myös minuun rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Tanssi-liiketerapia on omakustanteista.
Maksusitoumusta terapiaan kannattaa tiedustella myös terveydenhuollon tai oman kunnan sosiaalityön palveluista.
Yksilökäynti 85€ / 60-75min
Pari-ja perhekäynti 90€ / 90min

Koulutusten osalta pyydä tarjous omalle työyhteisöllesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Yhteystiedot:
[email protected]