Susanna Särkioja

Tanssi-liiketerapeutti, sairaanhoitaja

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Tarjoan tanssi-liiketerapiaa nuorille ja aikuisille. Lisäksi työskentelen pariskuntien, perheiden ja ryhmien kanssa. Minulta voi tiedustella myös kehollisten menetelmien koulutusta sekä lasten ja nuorten traumataitoryhmän koulutusta sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan henkilöstölle.

Minulla on terapiatyön täydennyskoulutusta ja perehtyneisyyttä kehonkuvaan liittyvien ongelmien ja häiriöiden, masennuksen, ahdistuneisuuden, traumojen, uupumuksen, parisuhteen sekä vanhemmuuden, kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon. Koulutustaustaani kuuluu myös mm. erityispedagogiikan, taide- ja draamakasvatuksen sekä monipuolisia somatiikan opintoja. Kiinnostuksen kohteitani ovat myös unet, luovuus ja syvyyspsykologian ulottuvuudet.

Työskentelyni keskiössä on turvallinen ja kannatteleva terapiasuhde, joka mahdollistaa yhdessä tutkimista, kokemista ja oivaltamista. Työskentelen integratiivisesti, tunnekeskeisesti ja traumatietoisesti. Terapeuttina olen myötätuntoinen ja lämminhenkinen. Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja hänen kokemusmaailmansa yksilöllisesti ja arvostavasti. Terapiatapaamisten sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyn tapaa ja sopivia menetelmiä tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Turvallisessa terapiasuhteessa on mahdollista tarkastella omia ajatuksia, tunteita, toimintamalleja, vuorovaikutussuhteita, elämänhistoriaa ja suhdetta omaan kehoon; lisätä itseymmärrystä ja vahvistaa omaa toimijuutta. Käytettäviä menetelmiä voivat olla mm. erilaiset kehomieliharjoitteet, mielikuvatyöskentely, mindfulness, luova työskentely, terapeuttinen leikki sekä keskustelu. Käytän työskentelyssäni myös mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian (HOT, skeematerapia, traumaterapia) ja tunnekeskeisen terapian menetelmiä ja näkökulmia.

Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei edellytä asiakkaalta liikunnallisuutta tai tanssillisuutta. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kehon ja mielen yhteydestä. Lisätietoja työskentelystä voit lukea www.tanssiterapia.fi . Ota myös minuun rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Tanssi-liiketerapia on omakustanteista.
Maksusitoumusta terapiaan kannattaa tiedustella myös terveydenhuollon tai oman kunnan sosiaalityön palveluista.
Yksilökäynti 85€ / 60-75min
Pari-ja perhekäynti 90€ / 90min


Yhteystiedot:
[email protected]