Susanna Särkioja

Tanssi-liiketerapeutti, sairaanhoitaja

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Tarjoan tanssi-liiketerapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi työskentelen pariskuntien, perheiden ja ryhmien kanssa. Minulta voi tiedustella myös kehollisten menetelmien koulutusta sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan henkilöstölle.

Minulla on koulutusta ja perehtyneisyyttä masennuksen, ahdistuneisuuden, traumojen, uupumuksen, parisuhteen sekä vanhemmuuden ja kiintymyssuhteiden hoitoon. Terapiatyön täydennyskoulutusten lisäksi koulutustaustaani kuuluu myös mm. erityispedagogiikan sekä taide- ja draamakasvatuksen opintoja.

Työskentelyni keskiössä on turvallinen ja kannatteleva terapiasuhde, joka mahdollistaa yhdessä tutkimisen ja oivaltamisen. Työskentelen integratiivisesti ja traumafokusoituneesti. Terapeuttina olen myötätuntoinen ja lämminhenkinen. Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja hänen kokemusmaailmansa yksilöllisesti ja arvostavasti. Terapiatapaamisten sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyn tapaa ja sopivia menetelmiä tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Turvallisessa terapiasuhteessa on mahdollista tarkastella omia ajatuksia, tunteita, toimintamalleja, vuorovaikutussuhteita ja suhdetta omaan kehoon; lisätä itseymmärrystä ja myötätunnon taitoja sekä vahvistaa omaa toimijuutta. Käytettäviä menetelmiä voivat olla mm. erilaiset kehoharjoitteet, mielikuvatyöskentely, mindfulness, luova työskentely, terapeuttinen leikki sekä keskustelu. Käytän työskentelyssäni myös kognitiivisen käyttäytymisterapian ja tunnekeskeisen pariterapian menetelmiä. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei edellytä asiakkaalta liikunnallisuutta tai tanssillisuutta. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kehon ja mielen yhteydestä.

Lisätietoja työskentelystä voit lukea www.tanssiterapia.fi

Tanssi-liiketerapia on omakustanteista.
Yksilökäynti 85€ / 75min
Pari-ja perhekäynti 90€ / 90min
Yhteystiedot:
[email protected]