Sanna Pikku-Pyhältö

Kuvataidepsykoterapeutti psykodynaaminen (Valvira, Kela) ja psykologi.

Olen terapeuttina varsin aktiivinen, lämmin ja rauhallinen. Viitekehykseni on psykodynaaminen, mutta asiakkaan tarpeiden mukaan toki pohdin, millainen työskentely- ja lähestymistapa parhaiten kussakin tilanteessa asiakasta parhaiten palvelee. Kuvataidepsykoterapeuttina taidemateriaalit ovat lähes poikkeuksetta tavalla tai toisella läsnä työskentelyssä – jokaisen asiakkaan kohdalla omalla tavallaan.

Toimin asiakaslähtöisesti, joten tapaamisten sisällöt vaihtelevat varsin paljon asiakkaasta ja hänen tarpeistaan riippuen. Kaikkien asiakkaiden käytössä on laaja valikoima taidevälineitä, joiden suhteen asiakkaalla on vapaat kädet. Lisäksi useimmiten käynneillä keskustellaan. Satunnaisesti tehdään rentoutusharjoituksia, erilaisia paperi ja kynä -tehtäviä tai vaikkapa tutustutaan netissä asiakasta askarruttaviin asioihin. Tarpeen mukaan tapaamisilla on mukana vanhempia, kumppaneita tai muita asiakkaalle tärkeitä lähi-ihmisiä. Olen myös sopimuksen mukaan yhteydessä opettajiin tai muihin työntekijöihin.

Olen työskennellyt psykologina perheneuvolassa, kehitysvammahuollossa sekä toisen asteen kouluissa koulupsykologina. Kuvataidepsykoterapeuttina olen työskennellyt erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Minulla on psykologin ja kuvataidepsykoterapeutin tutkintojeni lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä kuvataidepsykoterapian perusteiden koulutus. Lisäksi olen opiskellut draamakasvattajaksi.
Työskentelen erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Osaamisaluettani ovat nuoruuteen liittyvät kysymykset, neuropsykiatrinen problematiikka, autisminkirjo, kehitysvammaisuus sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus. Myös lapsettomuuteen liittyvä tematiikka on tuttua.